Kelangkaan merupakan tahap awal dari kepunahan spesies, pernyataan tersebut dinyatakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sedangkan menurut Landle dan Whittaker (2011), kelangkaan adalah kepadatan spesies yang rendah, hidup dalam